Changchun Yutai Optics Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $29,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Daisy Dong
Loading
Cynthia
Loading
Vicky Wang
Loading
Elva Gao
Loading

Main Category

Optical Lens
Optical Prisms
Optical Windows
Optical Filters
5,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 13,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
5,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 13,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
5,00 US$ - 200,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 13,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
3,00 US$ - 100,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 13,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
10,00 US$ - 100,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 13,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)